Đoàn cơ sở Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tham gia phong trào “Hiến máu tình nguyện” đợt 02 năm 2018

Lê Thị Cẩm Nhung

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

     Ngày 16/6/2018 trong khuôn khổ thực hiện các hoạt động tháng Thanh niên tình nguyện Hè năm 2018, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện đợt 02 năm 2018 tại Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk. Tham gia buổi hiến máu là các đoàn viên thanh niên đến từ các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối.

     Hiểu rõ ý nghĩa cao đẹp của phong trào hiến máu và với phương châm “Sẻ giọt máu đào, trao niềm hi vọng” nên khi phát động chương trình được rất nhiều đoàn viên ủng hộ và đăng ký. Trong đợt hiến máu này, Đoàn cơ sở Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên có 9 đoàn viên đăng ký và tham gia hiến máu.

     Đây là hành động có ý nghĩa thiết thực của tuổi trẻ Đoàn Khối tỉnh Đắk Lắk và là hoạt động thường xuyên của đoàn viên thanh niên Đoàn cơ sở Viện. Hi vọng với hoạt động ý nghĩa này, trong thời gian tới sẽ có càng nhiều đoàn viên thanh niên tích cực đăng ký tham gia.

 

Các đoàn viên thanh niên Viện tham gia hiến máu