Đoàn cơ sở Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tham gia Lễ phát động Chương trình “Chung tay xây dựng, phát triển Bảo hiểm y tế vì sức khỏe toàn dân”

Đặng Thị Thắm

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

     Sáng ngày 29/6/2019, tại Trường Trung cấp Đắk Lắk, Đoàn khối các Cơ quan tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Tỉnh đã tổ chức Lễ phát động Chương trình “Chung tay xây dựng, phát triển Bảo hiểm y tế vì sức khỏe toàn dân” nhân ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7.

      Buổi Lễ phát động có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Văn Chấn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Tỉnh, đồng chí Phan Thị Mỹ Lệ – Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh đoàn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đoàn khối Các cơ quan Tỉnh và hơn 250 đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Trong đó, Đoàn Cơ sở Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên có 10 đoàn viên đăng ký tham gia.

Hình 1. Đồng chí Nguyễn Văn Chấn – Phó Giám đốc BHXH tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi Lễ

      Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Văn Chấn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH tỉnh nhấn mạnh vị trí, vai trò, tầm quan trọng của BHYT trong hệ thống an sinh xã hội. Tính đến ngày 31/12/2018, tỷ lệ tham gia BHYT của toàn tỉnh Đắk Lắk đạt 86,8% tổng dân số. Để phấn đấu mục tiêu đạt trên 90% tham gia BHYT vào năm 2020 và 100% người dân có thẻ BHYT trong tương lai thì các sở, ban, ngành và mỗi người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện chính sách về BHYT và đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền.

Hình 2. ĐVTN tham gia diễu hành bằng xe đạp để tuyên truyền về lợi ích của BHYT

     Lễ phát động Chương trình “Chung tay xây dựng, phát triển BHYT vì sức khỏe toàn dân” nằm trong chuỗi hoạt động tuyên truyền ngày BHYT Việt Nam 01/7. Chương trình nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chính sách BHYT trong hệ thống chính sách an sinh xã hội, đảm bảo nâng cao nhận thức cho ĐVTN cũng như người dân hiểu rõ, hiểu đúng các nội dung cơ bản của chính sách, pháp luật về BHYT.

     Sau Lễ phát động, các ĐVTN tham gia diễu hành bằng xe đạp để tuyên truyền về lợi ích của BHYT; cùng ngày ĐVTN Đoàn Khối đã tham gia Hoạt động hưởng ứng “Chống rác thải nhựa” tại Đường Sách Cà phê do Tỉnh đoàn tổ chức./.

 

Hình 3. Các đoàn viên của Viện KHKT NLN Tây Nguyên tham dự buổi Lễ phát động