Đoàn chuyên gia nông học Công ty Netafim đến thăm và làm việc với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên.

Đặng Thị Thắm

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

     Ngày 31 tháng 5 năm 2018, Đoàn chuyên gia nông học của Công ty NETAFIM đã đến thăm và làm việc với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI). Dẫn đầu đoàn là ông Daniel Yonatan Stern – Trưởng bộ phận nông học nghiên cứu về vườn cây nhiệt đới và cận nhiệt đới của Netafim toàn cầu.

     Về phía WASI, tham gia tiếp đoàn gồm có TS. Phan Việt Hà – Phó Viện Trưởng, ThS. Đinh Thị Nhã Trúc – Phó trưởng Bộ môn và các thành viên của Bộ môn Hệ thống Nông Lâm nghiệp.

Ảnh 1. Đoàn chuyên gia NETAFIM và các đại diện WASI tại buổi làm việc

     Trong buổi làm việc, hai bên đã thảo luận hợp tác nghiên cứu về công nghệ tưới nước nhỏ giọt và bón phân qua nước cho cây cà phê; sau đó, đoàn chuyên gia đã đi thăm vườn cà phê tưới nước nhỏ giọt và bón phân qua nước tại khu thực nghiệm của WASI để nắm bắt tình hình và lên kế hoạch hỗ trợ các thiết bị hiện đại theo dõi thí nghiệm cho WASI.

Ảnh 2. Đoàn chuyên gia NETAFIM tại buổi làm việc

     NETAFIM là một trong những công ty hàng đầu của Israel và trên thế giới trong lĩnh vực chế tạo, cung cấp thiết bị tưới và hệ thống tưới nhỏ giọt tự động hoặc bán tự động nhằm tăng sản lượng và cải thiện sản xuất cây trồng trong khi vẫn giữ được chất lượng và số lượng nước và độ màu mỡ của đất./.