Đoàn chuyên gia Cuba đến học tập và trao đổi kinh nghiệm tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI)

ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai và ThS. Đinh Thị Tiếu Oanh,

Bộ môn Cây Công nghiệp

     Trong khuôn khổ Dự án Phát triển cà phê bền vững tại Cuba và Việt Nam 2015 – 2020, ngày 27/7/2019 vừa qua đoàn chuyên gia Cuba đã đến WASI để học tập và trao đổi kinh nghiệm về canh tác cây cà phê.

     Đoàn chuyên gia gồm ông Miguel, ông Héctor đến từ Trạm thực nghiệm Granma; ông Rolando đến từ Trạm thực nghiệm Holguin; ông Corbera đến từ Viện nghiên cứu Khoa học Nông nghiệp Cuba. Đón tiếp Đoàn có ông Trần Vinh, Quyền Viện trưởng, Lãnh đạo các Bộ phận liên quan và các chuyên gia tham gia Dự án tại Cuba.

     Trong buổi làm việc, các bên đã trao đổi, chia sẻ về lĩnh vực canh tác cà phê. Đặc biệt trong đợt công tác lần này, đoàn chuyên gia Cuba sẽ chuyển giao một số loại chế phẩm sinh học cố định đạm, phân giải lân, kích thích sinh trưởng,… Đây là cơ hội để các nhà khoa học Việt Nam và Cuba trao đổi, chia sẻ các kết quả nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của Dự án hợp tác giữa Cuba và Việt Nam.

Hình 1. Lãnh đạo WASI và các chuyên gia Cuba – Việt Nam trong buổi làm việc

Hình 2. Lãnh đạo WASI và các chuyên gia Cuba – Việt Nam