Đoàn chuyên gia của Nestlé đến thăm và làm việc với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

Đặng Thị Thắm

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

     Sáng ngày 26 tháng 6 năm 2018, đoàn Chuyên gia của Nestle đã tới thăm và làm việc với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI).

    Tham gia tiếp đoàn gồm có TS. Nguyễn Văn Thường – Phó Viện trưởng, các đại diện của Phòng Khoa học và hợp tác Quốc tế, Phòng Thí nghiệm Sinh hóa và Công nghệ Sinh học, Bộ môn Cây Công nghiệp, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Cà phê Eakmat.

Hình 1. Lãnh đạo WASI tham gia tiếp đoàn Chuyên gia của Nestle

     Tại buổi làm việc, TS. Nguyễn Văn Thường – Phó Viện trưởng WASI đã trình bày các kết quả đạt được trong chương trình hợp tác giữa WASI và Nestle về việc hỗ trợ cây giống cà phê đạt chất lượng cao cho nông dân; khảo nghiệm các giống nhập nội của Nestle và các giống tuyển chọn của WASI; công nghệ nhân giống cà phê nuôi cây mô; khảo nghiệm các giống kháng tuyến trùng; thiết lập mô hình kỹ thuật canh tác cà phê vối và xây dựng các mô hình cà phê nuôi cấy mô ở 4 tỉnh: Đắk Lắk, Đăk Nông, Gia Lai và Lâm Đồng.

Hình 2. Đoàn chuyên gia tham quan phòng hợp tác giữa WASI và Nestle

     Hai bên đã bàn bạc lại các thỏa thuận hợp tác và trao đổi thêm về định hướng hợp tác trong tương lai. Sau đó, đoàn công tác cùng lãnh đạo WASI đi thăm quan phòng thí nghiệm nuôi cấy mô, nhà huấn luyện cà phê nuôi cấy mô, vườn sản xuất cây giống của Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Cà phê Eakmat, các vườn thí nghiệm so sánh giống và mô hình trồng cà phê nuôi cấy mô thực nghiệm.

   

Hình 3 và 4. Đoàn chuyên gia Nestle tham quan và tìm hiểu quy trình nuôi cấy mô của WASI

Hình 5 và 6. Đoàn chuyên gia Nestle tham quan nhà huấn luyện cà phê nuôi cấy mô

Hình 7 và 8. Đoàn công tác đi thăm vườn ươm cây giống của WASI

Hình 9. Đại diện WASI cùng đoàn Chuyên gia Nestle chụp hình kỷ niệm tại mô hình thử nghiệm cà phê nuôi cấy mô

     Kết thúc buổi làm việc, thay mặt đoàn công tác, ông Wouter De Smet – Chuyên gia kỹ thuật của Nestle đã gửi lời cảm ơn sâu sắc về sự đón tiếp chu đáo của WASI và bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác lâu dài với WASI trong thời gian tới./.