Đoàn Chuyên gia của Công ty Tessenderlo Kerley, INC (TKI) làm việc với Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

Phan Thanh Bình, Phạm Văn Thao

Phòng Sinh hóa và Công nghệ sinh học

Trong 3 năm (2015 – 2017), Công ty Tessenderlo Kerley, Inc (TKI) và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) đã hợp tác cùng nghiên cứu về tác động của chế phẩm Surround WP trên cây cà phê kinh doanh. Chế phẩm Surround WP là một chế phẩm hỗ trợ cây trồng có thành phần chủ yếu là kaolin biến tính ở nhiệt độ cao, đây là một chế phẩm có tác dụng nâng cao sức chống chịu trong điều kiện bất lợi đối với cây trồng (tính kháng hạn). Chế phẩm được phun trên lá và đã được thử nghiệm thấy có hiệu quả tốt đối với nhiều loại cây trồng như: chuối, cà chua, dưa… trên nhiều vùng của thế giới. Tác dụng của chế phẩm này đối với cây cà phê chè đã được thử nghiệm và đánh giá tại một số vùng trồng trên thế giới như: Columbia, Indonesia và cho kết quả khá tốt. Vì vậy việc thử nghiệm chế phẩm Surround WP cho cây cà phê vối tại Việt Nam sẽ là cơ sở để khẳng định thêm tác dụng của chế phẩm đối với cây cà phê trên thế giới.

Các nghiên cứu đánh giá tại Đắk Lắk, Việt Nam đã được tiến hành trong 2 mùa vụ 2015 – 2016, 2016 – 2017 và đã cho kết quả khá tốt về khả năng hỗ trợ phát triển và sức chống chịu đối với cây cà phê trong mùa khô. Trong vụ 2017 – 2018 chế phẩm tiếp tục được đánh giá năm thứ 3 để có được kết quả một cách khách quan và chính xác hơn.

Theo kế hoạch,hàng năm vào tháng 5  đến tháng 6, Công ty TKI sẽ cử một đoàn chuyên gia sang để làm việc, đánh giá tình hình thực hiện hợp tác nghiên cứu chế phẩm trên cây cà phê tại WASI. Năm nay, ngày 29/5/2017, hai chuyên gia của Công ty TKI là Charuk Kuntanarumitkul và Maurice Scott đã đến thăm và làm việc với WASI với thời gian 1 ngày. Sau khi đi thăm thực địa trên mô hình nghiên cứu thử nghiệm chế phẩm tại khu thực nghiệm của WASI, đoàn đã có buổi làm việc tại văn phòng của WASI  với sự tham gia của các cán bộ thuộc nhóm thực hiện nghiên cứu chế phẩm. Tại buổi làm việc các chuyên gia của Công ty TKI cùng với các cán bộ WASI đã thảo luận về kết quả đã thu thập được, định hướng thu thập và đánh giá các kết quả tiếp theo, đặc biệt chú ý tới năng suất và chất lượng của cà phê nhân. Các cán bộ của WASI  cũng đã trao đổi,thảo luận trực tiếp các kết quả và gợi ý những nghiên cứu tiếp theo, những chỉ tiêu cần bổ sung để thu thập nhằm hoàn thiện kết quả báo cáo cuối cùng. Cuối buổi làm việc hai bên đã thống nhất tiếp tục thu thập số liệu, theo dõi, đánh giá chặt chẽ các chỉ tiêu trên diện tích thí nghiệm, bổ sung việc thu thập các chỉ tiêu về môi trường từ trạm quan trắc môi trường nông nghiệp của WASI

Hình 1. Các chuyên gia tham quan và trao đổi trực tiếp trên vườn cà phê

Hình 2. Các chuyên gia và nhóm nghiên cứu chụp ảnh tại vườn thí nghiệm