Đoàn chuyên gia CABI tại Đông Nam Á đến làm việc tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI)

ThS. Nguyễn Thị Tiến Sỹ, TS. Nguyễn Xuân Hòa

Bộ môn Bảo vệ Thực vật

     Trong khuôn khổ Dự án Phân tích chuỗi giá trị ngành công nghiệp hạt tiêu tại Việt Nam, các chuyên gia từ CABI (Centre for Agriculture and Bioscience International) vùng Đông Nam Á đã đến làm việc tại WASI từ ngày 06 đến ngày 08 tháng 11 năm 2018 bao gồm bà Suzanne Neave – chuyên gia về chuỗi giá trị, phát triển dự án, Điều phối viên dự án và ông Muhamed Faheem – Cố vấn về quản lý cây trồng tổng hợp, Trưởng dự án tại CABI.

     Tham gia tiếp đoàn có đại diện ban lãnh đạo WASI gồm ông Phan Việt Hà – Phó Viện Trưởng, Trưởng Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế; bà Trần Thị Minh Huệ – Phó Trưởng Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế; ông Nguyễn Xuân Hòa – Trưởng Bộ môn Bảo vệ Thực vật, Trưởng Dự án tại WASI và đội thực hiện Dự án.

     Bà Suzanne Neave đã thay mặt CABI giới thiệu về tổ chức CABI cũng như cập nhật thông tin về Dự án sắp triển khai có sự phối hợp giữa CABI, WASI và Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA).

     Trong 3 ngày làm việc, các chuyên gia đến từ CABI đã tập huấn cho đội thực hiện Dự án của WASI một số kỹ năng về tổ chức thực hiện việc phỏng vấn và thảo luận nhóm đối với các bên liên quan trong chuỗi giá trị của ngành công nghiệp hạt tiêu tại Việt Nam.

Hình 1. Ban lãnh đạo Viện tiếp các chuyên gia CABI

Hình 2. Bà Suzanne Neave giới thiệu về tổ chức CABI và mục đích của dự án