Diễn đàn Khuyến nông@Nông nghiệp chuyên đề “Phát triển chăn nuôi bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu”

Trương La, Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

Sáng 26/7/2017, tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT Đắk Lắk, UBND huyện Ea Kar đã tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề “Phát triển chăn nuôi bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Tham dự và điều hành Diễn đàn có ông Trần Văn Khởi – Quyền Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. Đến dự Diễn đàn có các đại diện Cục Chăn nuôi, Viện Chăn nuôi, Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên, Trường Đại học Tây Nguyên, Sở Nông nghiệp và PTNT Đắk Lắk, UBND huyện Ea Kar, Trung tâm Khuyến nông các tỉnh trong khu vực, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp và 300 đại biểu là nông dân đến từ 7 tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Ban cố vấn Diễn đàn

Phần 1 của Diễn đàn là trình bày các báo cáo về phát triển chăn nuôi bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) của Cục Chăn nuôi, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Câu lạc bộ chăn nuôi bò huyện Ea Kar, các doanh nghiệp. Các báo cáo đã cho thấy BĐKH là một trong những thách thức lớn đối với chăn nuôi tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và qua đó đã đề xuất một số giải pháp để hạn chế tối đa các ảnh hưởng của BĐKH để phát triển chăn nuôi hiệu quả và bền vững.

Phần 2 của Diễn đàn là hỏi đáp. Ban cố vấn (Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên có 01 người tham gia Ban cố vấn) đã tiếp nhận rất nhiều câu hỏi từ các đại biểu tham dự. Phần lớn bà con chăn nuôi, các doanh nghiệp quan tâm chủ yếu các vấn đề: chính sách hỗ trợ của Nhà nước và địa phương cho phát triển chăn nuôi; các khó khăn của người dân trong việc tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi; kỹ thuật chăn nuôi một số đối tượng vật nuôi đặc sản (lợn rừng, vịt trời…); cách phòng trị bệnh cho vật nuôi; sử dụng thuốc thú y hiệu quả; kỹ thuật sử dụng đệm lót sinh học…

Tại Diến đàn, Ban cố vấn đã trả lời, trao đổi và thảo luận tập trung 3 vấn đề chính với các nhóm giải pháp phát triển chăn nuôi bền vững thích ứng với BĐKH như sau:

– Giải pháp về quy hoạch vùng chăn nuôi: Rà soát, điều chỉnh xây dựng quy hoạch vùng, liên kết vùng, tiểu vùng, địa phương phát triển chăn nuôi theo từng đối tượng vật nuôi có lợi thế cạnh tranh, xác định cơ cấu vật nuôi phù hợp…; quy hoạch vùng chăn nuôi gia súc nhai lại gắn với trồng cây thức ăn thô xanh.

Đại biểu tham dự Diễn đàn

– Giải pháp về chính sách: Xây dựng chính sách đặc thù cho vùng, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất chăn nuôi để giải quyết tiêu thụ sản phẩm cho nông dân; có chính sách hỗ trợ để hình thành các tổ chức sản xuất của nông dân như câu lạc bộ, hợp tác xã, tổ hợp tác. Xây dựng mối liên kết hợp tác giữa các doanh nghiệp cung ứng đầu vào (giống, thức ăn, thú y…) và các doanh nghiệp đầu ra (chế biến, tiêu thụ sản phẩm) trong và ngoài vùng với người chăn nuôi để phát triển các chuỗi giá trị ngành hàng, nâng cao hiệu quả và bền vững.

– Giải pháp về khoa học kỹ thuật: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ về giống vật nuôi, thức ăn, quy trình chăn nuôi; phát triển những đối tượng vật nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương để khai thác tốt thế mạnh của vùng, hạn chế khó khăn do BĐKH gây ra. Ứng dụng các phương thức tổ chức mới vào sản xuất như phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, công nghiệp, quy mô vùng, tạo điều kiện xây dựng chuỗi giá trị cho vùng, cho địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền để cung cấp cho nông dân những kỹ thuật, công nghệ, phương thức tổ chức sản xuất mới, thông tin về thị trường, giá cả, an toàn thực phẩm, liên kết sản xuất…; đẩy mạnh hoạt động khuyến nông thông qua việc xây dựng các mô hình trình diễn, tập huấn để nâng cao năng lực của người sản xuất.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, UBND huyện Ea Kar đã tổ chức trưng bày 20 gian hàng giới thiệu các sản phẩm đặc thù của địa phương, trong đó có các sản phẩm chăn nuôi như: bò giống, bò thịt; giống lợn rừng, thỏ, vịt trời…