DANH SÁCH TÀI LIỆU MỚI THÁNG 7 NĂM 2019

      Nguyễn Thị Thanh Thúy

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên

     Thư viện của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên xin giới thiệu danh sách các sách và tài liệu điện tử mới trong tháng 7 năm 2019 như sau:

TT

Tên tài liệu

Tác giả

Năm xuất bản

Nhà xuất bản/Nơi xuất bản/ Trang web

Số trang

 

Tài liệu điện tử

 

 

 

 

1

Artificialin telligence approach for the prediction of Robusta coffee yield using soil fertility properties

Louis Kouadio, Ravinesh C. Deo, Vivekananda Byrareddy, Jan F. Adamowski, Shahbaz Mushtaq,Van Phuong Nguyen

2018

https://www.elsevier.com/locate/compag

15

2

TCVN 10684-3:2018 Cây công nghiệp lâu năm – Tiêu chuẩn cây giống, hạt giống – Phần 3: Điều

 

 

 

11

3

TCVN 10684-2:2018 Cây công nghiệp lâu năm – Tiêu chuẩn cây giống, hạt giống – Phần 2: Cà phê

 

 

 

12

4

TCVN 10684-4:2018 Cây công nghiệp lâu năm – Tiêu chuẩn cây giống, hạt giống – Phần 4: Hồ tiêu

 

 

 

12

5

TCVN 9301:2013 Cây giống bơ – Yêu cầu kỹ thuật

 

 

 

8

6

TCVN …….: 2015 Cây công nghiệp lâu năm – Tiêu chuẩn cây đầu dòng

 

 

 

12

7

Niên giám thống kê các tỉnh Tây Nguyên năm 2019

 

 

 

 

 

Sách

 

 

 

 

8

Dự án mẫu công – nông nghiệp Ea Tul

 

2013

Trung Nguyên

 

9

Các cam kết của Việt Nam với WTO trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

2007

Vụ hợp tác quốc tế

383

10

Hội thảo khởi động chương trình thách thức nước và lương thực khu vực Mê Công

 

2011

Pleiku – Gia Lai

 

11

Tài liệu hội thảo: Phát triển ngành hàng cà phê Việt Nam thích ứng với biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế

 

2017

Đắk Lắk

141

12

Tài liệu học tập lý luận chính trị

 

2012

Chính trị quốc gia

212

13

Tài liệu hội thảo: Diễn đàn nghiên cứu vì sự phát triển Tây Nguyên

 

2016

Buôn Ma Thuột

26

14

Tài liệu tập huấn: Kỹ thuật canh tác và tái canh cà phê chè

 

2016

 

67

15

Chương trình hỗ trợ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (ARD SPS) 2007-2012. Mô tả hợp phần cấp tỉnh. Phụ lục tỉnh Đắk Lắk

 

2007

Chính phủ Việt Nam – Bộ ngoại giao Đan Mạch

20

16

Kỷ yếu hội thảo khoa học: Mối hại cây cà phê và biện pháp phòng trừ

 

2011

Viện phòng trừ mối và bảo vệ công trình

26

17

Tài liệu phục vụ hội nghị triển khai dự án tỉnh Đắk Lắk

 

2009

Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk

71

18

Các sản phẩm của đề tài cấp nhà nước (Nghiên cứu hội chứng vàng lá cà phê và cách phòng trừ)

Phan Quốc Sủng

2001

WASI – Viện bảo vệ thực vật

 

19

Hội thảo phát triển giống điều tại Tây Nguyên

 

2002

WASI – Dự án phát triển giống điều

27

20

Hội thảo các giải pháp xây dựng cánh đồng 50 triệu đồng/ha/năm tỉnh Phú Yên

 

2004

Trung tâm giống và kỹ thuật cây trồng Phú Yên

 

21

Báo cáo tổng kết công tác năm 2008

 

2009

Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam

64

22

Tài liệu hướng dẫn xây dựng và vận hành hệ thống quản lý nội bộ chương trình sản xuất cà phê chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột

Công Huyền Tôn Nữ Tuấn Nam

2005

Sở KH&CN Đắk Lắk, Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột

15

23

Hội thảo về cơ cấu giống lúa và thời vụ cho vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

 

2012

Cục Trồng trọt

110

24

Tài liệu hội nghị thường niên Ban điều phối phát triển ca cao Việt Nam

 

2013

TT khuyến nông quốc gia

198

25

Hội nghị sơ kết sản xuất vụ hè thu, vụ mùa và cả năm 2018 triển khai sản xuất vụ đông xuân 2016 – 2017 các tỉnh duyên hải Nam trung bộ và Tây Nguyên

 

2016

Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh Ninh Thuận

188

26

Tài liệu hội nghị triển khai chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 – 2020

 

2017

Bộ NN&PTNT

 

27

Quy trình canh tác hữu cơ và phòng trừ bệnh chết nhanh – chết chậm – thán thư trên hồ tiêu

 

2015

Điền Trang

24

28

Tài liệu hội thảo: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị sản xuất tiêu đỏ, tiêu xanh và tiêu sọ bằng công nghệ enzyme

Phan Thanh Bình

2018

WASI

14

29

Hình ảnh một số sâu bệnh hại chính trên cây hồ tiêu

 

 

Hồ tiêu Chư Sê

12

30

Tài liệu hướng dẫn phòng bệnh chết nhanh, chết chậm hại cây hồ tiêu

 

2013

Dự án Cạnh tranh nông nghiệp Giai lai

33

31

Tài liệu hướng dẫn phòng  trừ dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây tiêu

 

2013

Dự án Cạnh tranh nông nghiệp Giai lai

33

32

Chương trình ca cao UTZ Certified

 

2010

UTZ Certified

 

33

Hội thảo khoa học: Định hướng ứng dụng công nghệ sinh học trong công tác giống cây trồng

 

2008

ĐH Nông lâm Tp Hồ Chí Minh

173

34

Tài liệu hội nghị: Hiện trạng và một số giải pháp tái canh cà phê thời gian tới

 

2014

Cục Trồng trọt

18

35

Tài liệu hội thảo: tái canh cây cà phê và định hướng phát triển

 

2013

VAAS

31

36

Tài liệu tập huấn và chuyển giao công nghệ ghép cà phê

 

2004

Trung tâm nghiên cứu và CGCN Eakmat

6

37

Tài liệu hội thảo: Xác đinh  chuỗi giá trị chính và xây dựng kế hoạch hành động phát triển giai đoạn 2012 – 2015

 

2012

DA tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đak Nông – 3EM

 

38

Hội nghị tham quan mô hình giới thiệu giống mới và tiến bộ kỹ thuật

 

2017

Viện KHKH NN duyên hải Nam Trung bộ

11

39

Phát triển cây công nghiệp và rừng ở Việt Nam ’99

 

1999

 

122

40

Báo cáo tổng kết 20 năm khuyến nông Đắk Lắk (1993 – 2013)

 

2013

Trung tâm khuyến nông Đắk Lắk

19

41

Tài liệu hướng dẫn thực hiện các qui định về bảo vệ môi trường, Dự án tài chính nông thôn III – WB

 

2012

Ban quản lý dự án TCTT – Sở giao dịch III

 

42

Developing a climate-smart agriculture strategy at the country level: lessons from recent experience

 

2012

FAO

38

43

National sustainability curriculum summary: Sustainable coffee production curriculum in Vietnam

 

2014

 

18

44

Tropical resources

 

2007 vol. 26

The bulletin of the yale tropical resources institute

70

45

Food quality and safety systems: a training manual on food hygiene and the Hazard analysis and critical control point (HACCP) system

 

2013

FAO

232

46

Catchment profile of the Nam Theun/Nam Kading, Nam Hinboun and XE Bangfai rivers Lao PDR

Khamfeuane

2011

National University of Lao

63

47

Sesan catchment hydropower baseline modelling report. For internal discussion in challenge project MK3

Timo Rasanen

2011

Aalto University, Finland

26

48

MK1. Theun-hinboun expansion hydropower project: review of ESIA

 

2011

ICEM ASIA

67

49

MK3: On optimising cascades of hydropower

 

2010

ICEM ASIA

12

50

Sustainability assessment of Thailan’s electricity planning

 

2010

 

64

51

Sustainability assessment of Thailan’s electricity planning

 

2011

 

47

52

Sustainable coffee certification systems

 

2004

International institure for sustainable development

45

53

Basic procedures for agroeconomic research

 

 

 

225

54

Percepatan revitalisasi untuk mewujudkan agroindustri kakao yang tangguh dan berkelanjutan

 

2008

2008 Indonesian Cocao symposium

 

55

Neem and environment Vol. 2

R.P. Singh, M.S. Chari, A. K. Raheja, W. Kraus

1993

World neem conference, India

89

     Thư viện Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên xin trân trọng giới thiệu đến Quý bạn đọc./.