Danh sách tài liệu mới tháng 11 năm 2018

 Nguyễn Thị Thanh Thúy

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên

 Thư viện của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên (WASI) xin giới thiệu danh sách tài liệu điện tử, sách và tài liệu về Hồ tiêu mới trong tháng 11 năm 2018 như sau:

TT

Tên tài liệu

Tác giả

Năm xuất bản

Nhà xuất bản/Nơi xuất bản/ Trang web

Số trang

Ghi chú

 

Tài liệu điện tử

 

 

 

 

 

1

Fertilizer and plant nutrition guide

 

1984

FAO

190

 

2

Handbook of plant nutrition

Allen V. Barker, David J. Pilbeam

2007

Taylor and Francis Group

662

 

3

Handbook of plant and crop stress

Mohammad Pessearakle

2011

Taylor and Francis Group

1188

 

4

Handbook of reference methods for plant  analysis

Yash P. Kalra

1998

Taylor and Francis Group

291

 

5

Handbook of plant crop physiology

Revised and expanded

Mohammad Pessearakle

2002

Taylor and Francis Group

997

 

 

Sách

 

 

 

 

 

6

Các nghiên cứu Khoa học gắn với phát triển Nông Lâm nghiệp bền vững

Nhiều tác giả

2018

Đại học Tây Nguyên

29

 

7

Kết quả xây dựng mô hình ICM bón phân đầu trâu cho cây hồ tiêu tại Đắk Lắk

Phạm Công Trí, Nguyễn Thị Ngọc Hà

2018

 

21

 

 

Powerpoint

 

 

 

 

 

8

Tình hình ngành Hồ tiêu Việt Nam 2018 – 2019

Nguyễn Mai Oanh

2018

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

35

Tiếng Việt và tiếng Anh

9

Hồ tiêu Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu

Hoàng Thị Liên

2018

Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế

35

Tiếng Việt và tiếng Anh

10

Cập nhật quy định về giám định và luật an toàn thực phẩm của Mỹ

Laura Shumow

 

2018

Hiệp hội thương mại gia vị Hòa Kỳ

27

Tiếng Việt và tiếng Anh

11

Supply – demand  peppercorn in ASIA

Nguyễn Mai Oanh

2018

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

20

 

12

Sustainability issues in the Pepper Supply Chains

Alfons van Gulick

2018

Nedspice

38

 

13

Những nỗ lực giải quyết vấn đề dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên hồ tiêu Việt Nam

Lê Văn Thiết

2018

Cục Bảo vệ Thực vật

21

Tiếng Việt và tiếng Anh

14

Chất lượng hồ tiêu Việt Nam

– Vấn đề chung về thuốc bảo vệ thực vật

Lâm Văn Xự

 

2018

Công ty TNHH SGS Việt Nam

15

Tiếng Việt và tiếng Anh

15

Phát triển Hồ tiêu hữu cơ bền vững

Đinh Xuân Thu

2018

 

22

Tiếng Việt và tiếng Anh

16

Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk là đối tác mặt hàng Hồ tiêu bền vững tại Việt Nam

Đỗ Văn Hùng

2018

Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk

19

Tiếng Việt và tiếng Anh

17

Tầm nhìn và triển vọng ngành Hồ tiêu Việt Nam năm 2018

Willem van Walt Meijer

2018

Nedspice

23

Tiếng Việt và tiếng Anh

Thư viện Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên (WASI) xin trân trọng giới thiệu đến Quý bạn đọc!