Họp Hội đồng khoa học công nghệ cấp cơ sở đánh giá, thẩm định các kết quả nghiên cứu các đề tài về cây Cà phê, Hồ tiêu(03/06/2018)

ThS. Đào Thị Lan Hoa Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế      Chiều ngày 31 tháng 5 năm 2018, Hội đồng khoa học công nghệ củaViện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyênđã họp nghiệm thu, góp ý các nhiệm vụ cấp cơ sở do Phòng Nghiên cứu Ứng dụng của Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Cà phê Eakmat (TTEK) thực…

Lãnh đạo huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam tới thăm và làm việc với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên(30/05/2018)

  Đặng Thị Thắm Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế Chiều ngày 28 tháng 5 năm2018, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Tham gia tiếp đoàn gồm có TS. Trương Hồng – Quyền Viện trưởng, TS. Trần Vinh – Phó viện Trưởngcùng các thành viên Phòng Khoa…