Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên(03/08/2017)

Ngày 31/07/2017, Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên cho ông Phan Việt Hà, Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế. Tham dự buổi lễ, có ông Trịnh Khắc Quang – Quyền Viện trưởng Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; ông Trương Hồng –…