Lễ ra mắt Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ cà phê Eakmat(03/07/2016)

Ngày 2/7/2016, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên đã tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Cà phê Eakmat. Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Cà phê Eakmat được thành lập theo Quyết định số 2320/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đây là tổ chức sự nghiệp khoa học và…

Thông báo nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Nhà nước: “Nghiên cứu phát triển sản xuất ca cao bền vững tại Việt Nam”(29/06/2016)

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước: “Nghiên cứu phát triển sản xuất ca cao bền vững tại Việt Nam” Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Trương Hồng Phòng kế hoạch Khoa học và Hợp tác Quốc tế kính mời các nhà khoa học quan tâm đến tham dự buổi nghiệm thu nhiệm vụ trên vào: – Thời gian: 14h00, thứ…

Thông báo nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ : “Sản xuất thử nghiệm giống bơ TA1 và Booth 7 tại Tây Nguyên”(29/06/2016)

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp Bộ: “Sản xuất thử nghiệm giống bơ TA1 và Booth 7 tại Tây Nguyên” Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Hoàng Mạnh Cường Phòng Kế hoạch Khoa học và Hợp tác Quốc tế kính mời các nhà khoa học quan tâm đến tham dự buổi nghiệm thu nhiệm vụ trên vào: – Thời gian: 08h00, thứ…

Quyết định thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Cà phê Eakmat trực thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên(21/06/2016)

Ngày 13/6/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ra quyết định thành lập “Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Cà phê Eakmat” trực thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên. Xem và down load quyết định tại đây : Quyết định Mọi chi tiết xin liên hệ : Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Cà phê Eakmat Địa…

Tập huấn quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng và sử dụng an toàn thuốc Bảo vệ thực vật(09/06/2016)

ThS. Đào Thị Lan Hoa Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) Trong chương trình hợp tác giữa Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) và Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, từ 5/6/2016 đến 7/6/2016 Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) đã tổ chức lớp tập huấn “Quản lý dịch…

Tập huấn bác sĩ cây trồng tại tỉnh ĐăkLăk(20/05/2016)

ThS. Đào Thị Lan Hoa Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) Dự án Bệnh viện cây trồng thuộc Chương trình Plantwise (Cây trồng thông minh) của Trung tâm Sinh học Nông nghiệp Quốc tế (CABI) phối hợp với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) đã tổ chức lớp tập huấn kỹ năng nhận biết và chẩn đoán sâu bệnh hại cây trồng cho…