Kết quả tập huấn chế biến phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho bò(20/10/2016)

KS. Ngô Văn Bình Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên Nhằm phục vụ cho việc triển khai các nội dung của đề tài: “Ứng dụng quy trình lên men Lactic để ủ chua một số phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho bò tại Đắk Lắk”, từ ngày 17 – 18/10/2016 Bộ môn Chăn nuôi và Đồng cỏ Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm…

Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên năm 2016(06/10/2016)

TT Tên nhiệm vụ Dự kiến kết quả/ sản phẩm Dự kiến kinh phí  NSNN 2016 (tr.đ) Số người tham gia (người) 11 Viện KHKTNLN Tây Nguyên   10.297,40 166 74 Nghiên cứu bảo tồn, phát triển nguồn gen và một số biện pháp kỹ thuật phục vụ tái canh cà phê ở Tây Nguyên – Báo cáo hiện trạng  bảo tồn và đánh giá tập đoàn vật liệu cà…