ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai Bộ môn Cây Công nghiệp      Từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8 năm 2018, Bộ môn Cây Công nghiệp – Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) đã phối hợp với Ban quản lý Dự án VnSAT tỉnh Đắk Nông tổ chức 08 lớp tập huấn cho nông dân tại xã Quảng Sơn và xã Đắk Hà, huyện Đắk…

TS. Trần Thị Minh Huệ Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế      Thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2018, vào các ngày 23, 24, 25/7/2018 Lãnh đạo Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (ông Phan Việt Hà), đại diện Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế (bà Trần Thị Minh Huệ) và các bên liên…