Thành lập Bệnh viện Cây trồng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên(05/07/2016)

Bệnh viện Cây trồng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên thuộc Dự án: “Thiết lập, vận hành Bệnh viện chăm sóc sức khỏe cây trồng và sử dụng dữ liệu của Bệnh viện cây trồng trong Ngân hàng kiến thức cây trồng” gọi tắt là Dự án Bệnh viện Cây trồng “Plant Clinics” – Plantwise Việt Nam được Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS)…

Lễ ra mắt Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ cà phê Eakmat(03/07/2016)

Ngày 2/7/2016, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên đã tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Cà phê Eakmat. Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Cà phê Eakmat được thành lập theo Quyết định số 2320/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đây là tổ chức sự nghiệp khoa học và…

Thông báo nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Nhà nước: “Nghiên cứu phát triển sản xuất ca cao bền vững tại Việt Nam”(29/06/2016)

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước: “Nghiên cứu phát triển sản xuất ca cao bền vững tại Việt Nam” Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Trương Hồng Phòng kế hoạch Khoa học và Hợp tác Quốc tế kính mời các nhà khoa học quan tâm đến tham dự buổi nghiệm thu nhiệm vụ trên vào: – Thời gian: 14h00, thứ…

Thông báo nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ : “Sản xuất thử nghiệm giống bơ TA1 và Booth 7 tại Tây Nguyên”(29/06/2016)

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp Bộ: “Sản xuất thử nghiệm giống bơ TA1 và Booth 7 tại Tây Nguyên” Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Hoàng Mạnh Cường Phòng Kế hoạch Khoa học và Hợp tác Quốc tế kính mời các nhà khoa học quan tâm đến tham dự buổi nghiệm thu nhiệm vụ trên vào: – Thời gian: 08h00, thứ…