Lễ ra mắt Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ cà phê Eakmat(03/07/2016)

Ngày 2/7/2016, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên đã tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Cà phê Eakmat. Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Cà phê Eakmat được thành lập theo Quyết định số 2320/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đây là tổ chức sự nghiệp khoa học và…

Thông báo nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Nhà nước: “Nghiên cứu phát triển sản xuất ca cao bền vững tại Việt Nam”(29/06/2016)

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước: “Nghiên cứu phát triển sản xuất ca cao bền vững tại Việt Nam” Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Trương Hồng Phòng kế hoạch Khoa học và Hợp tác Quốc tế kính mời các nhà khoa học quan tâm đến tham dự buổi nghiệm thu nhiệm vụ trên vào: – Thời gian: 14h00, thứ…

Thông báo nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ : “Sản xuất thử nghiệm giống bơ TA1 và Booth 7 tại Tây Nguyên”(29/06/2016)

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp Bộ: “Sản xuất thử nghiệm giống bơ TA1 và Booth 7 tại Tây Nguyên” Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Hoàng Mạnh Cường Phòng Kế hoạch Khoa học và Hợp tác Quốc tế kính mời các nhà khoa học quan tâm đến tham dự buổi nghiệm thu nhiệm vụ trên vào: – Thời gian: 08h00, thứ…

Quyết định thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Cà phê Eakmat trực thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên(21/06/2016)

Ngày 13/6/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ra quyết định thành lập “Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Cà phê Eakmat” trực thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên. Xem và down load quyết định tại đây : Quyết định Mọi chi tiết xin liên hệ : Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Cà phê Eakmat Địa…

Trao đổi hợp tác giữa Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) và chuyên gia UGANDA(14/06/2016)

Ngày 13/6/2016, các chuyên gia của Uganda đã có chuyến thăm và làm việc với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI). Đại diện Uganda gồm có ông Mawanda Derrick Geoffrey, Giám đốc điều hành, Tập đoàn Melo Châu Phi và ông Kasamba Mathius, Nghị sĩ, Nghị Viện Uganda, phụ trách về phát triển cà phê. Đại diện WASI có TS.Trương Hồng, Q. Viện trưởng, TS….

Kết quả bước đầu về xây dựng “Mô hình sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn chứng nhận; Mô hình tái canh cà phê và Mô hình tưới nước tiết kiệm tại Tây nguyên” thuộc Dự án khuyến nông Trung ương giai đoạn 2014-2016(09/06/2016)

TS. Trần Vinh Viện KHKT Nông lâm nghiệp Tây nguyên Cà phê là cây công nghiệp xuất khẩu quan trọng của Việt Nam, với diện tích hiện nay khoảng 622.000 ha, sản lượng 1,37 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu > 3 tỷ USD. Tuy nhiên, việc sản xuất cà phê của Việt Nam thiếu bền vững, cụ thể: năng suất thấp (TB: 2,2 tấn/ha) chưa tương xứng với tiềm…