Trường Đại học khoa học tự nhiên Tp Hồ Chí Minh trao tặng “Bộ kết nối kính hiển vi và máy vi tính” cho Bệnh viện cây trồng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên.(16/09/2016)

Chiều ngày 15/9/2016, quỹ Lawrence S. Ting và Trường Đại học khoa học tự nhiên Tp Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc và trao tặng Bộ kết nối kính hiển vi và máy vi tính cho Bệnh viện cây trồng của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên. Bộ kết nối kính hiển vi và máy vi tính có chức năng như một kính hiển vi…

Tài liệu về nông nghiệp Hàn Quốc của KOPIA Việt Nam(08/09/2016)

Chương trình Nông nghiệp Quốc tế của Hàn Quốc tại Việt Nam (KOPIA Việt Nam) được Tổng cục Phát triển Nông thôn thuộc Chính phủ Hàn Quốc phối hợp với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành lập nhằm thực hiện các dự án hợp tác về Nông nghiệp. Các dự án KOPIA tại Việt Nam có mục tiêu hỗ…

Trạm thông tin thời tiết nông nghiệp Imetos (Kỳ I)(30/08/2016)

Nguyễn Vũ Kỳ Bộ môn hệ thống nông lâm nghiệp Kỳ 1: GIỚI THIỆU TRẠM THÔNG TIN THỜI TIẾT NÔNG NGHIỆP IMETOS Trạm thời tiết thông minh IMETOS Biến đổi khí hậu đãảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Tây Nguyên. Nguyên nhân biến đổi khí hậu rất phức tạp và đa dạng, bao gồm cả nguyên nhân tự nhiên và nguyên nhân do…