Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ cà phê Ea Kmat tham dự ngày cà phê Việt Nam lần thứ II tại Đắk Nông(20/12/2018)

     Từ ngày 9 – 11/12/2018 tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã diễn ra chuỗi sự kiện nhân Ngày Cà phê Việt Nam lần thứ II.       Hình 1:  Ngày Cà phê Việt Nam lần thứ II.      Với chủ đề “Phát triển cà phê Việt Nam theo hướng bền vững”, Ngày Cà phê Việt Nam lần thứ II năm 2018 diễn ra từ ngày 9…