Clip video: Nhà khoa học liên kết doanh nghiệp để hỗ trợ nông dân Tây Nguyên(16/11/2017)

Sáng ngày 13 tháng 11 năm 2017, Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực phân bón và canh tác cây trồng giai đoạn 2017 – 2012 giữa Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) với Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (Công ty Bình Điền) đã được tổ chức tại hội trường WASI.
Lễ ký kết sẽ đánh dấu một bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai đơn vị, đưa mối quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị lên tầm cao mới, phát huy mạnh mẽ hơn nguồn lực và đáp ứng tốt hơn mục tiêu của hai bên, đưa hai đơn vị có một tương lai phát triển hết sức tốt đẹp, hướng tới sự thịnh vượng cho nông dân, cho đất nước, đóng góp thiết thực cho công cuộc hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn trong thời gian tới.