LÝ GIẢI MỘT PHẦN NGUYÊN NHÂN GÂY MẤT MÙA BƠ NĂM 2017 TẠI VIỆN(23/05/2017)

TS. Trương Hồng, Nguyễn Vũ Kỳ – WASI Đánh giá bước đầu vụ Bơ năm 2017 tại Viện rất triển vọng, cụ thể lượng hoa nở ghi nhận được trên vườn thời điểm từ ngày 19/3 – 22/3/2017 là rất lớn, hơn 90 % số cây trổ hoa. Đánh giá năng suất “ước đạt tại vườn 5 ha của Viện là khoảng 15 – 20 tấn/ha”-TS. Trương Hồng. Đến thời…

GIỚI THIỆU MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN CHỦ ĐỘNG VẬT LIỆU NHÂN GIỐNG HỒ TIÊU(09/04/2017)

Nguyễn Quang Ngọc, Nguyễn Tố Cát Triệu Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây Hồ tiêu   GIỚI THIỆU Hồ tiêu là một trong những cây công nghiệp mang lại giá trị kinh tế và kim ngạch xuất khẩu cao. Trong những năm trở lại đây giá hồ tiêu luôn ở mức cao, vì vậy diện tích hồ tiêu đã liên tục tăng nhanh, đến năm 2016 đạt tới…

TS. Trương Hồng – Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên               1. Giới thiệu về đặc điểm ra hoa của cây cà phê             Hiện tượng nở hoa cà phê nói chung và cà phê vối nói riêng được chia làm 2 giai đoạn; đó là giai đoạn phân hóa mầm hoa và giai đoạn mầm hoa tăng trưởng, phát…

">

NGUYÊN NHÂN GÂY THẤT THOÁT PHÂN VÔ CƠ KHI BÓN CHO CÀ PHÊ (02/04/2017)

Kết quả điều tra khảo sát trên 300 hộ nông dân trồng cà phê của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) cho thấy trong số 15 nguyên nhân có ảnh hưởng đến thất thoát phân vô cơ khi sử dụng thì xói mòn được nông dân xem là nguyên nhân quan trọng số 1 bởi vì đất trồng cà phê chủ yếu là đất dốc,…

Trương Hồng – Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên – WASI 1. Giới thiệu             Biến đổi khí hậu (BĐKH) là những thay đổi theo thời gian của các yếu tố khí hậu, trong đó bao gồm cả những hoạt động do con người gây ra. Hiện nay BĐKH đã và đang gây ra tác động xấu đến môi trường và sản xuất nông nghiệp.             Theo…

KỸ THUẬT SỬ DỤNG PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP Ủ CHUA BẰNG MEN LACTIC ĐỂ NUÔI BÒ THỊT(20/03/2017)

TS. Trương La, Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên 1. Đối tượng và yêu cầu – Đối tượng bò nuôi: Gồm các giống bò Laisind, lai Brahman, lai Dought Master trước khi xuất bán, có độ tuổi từ 15 – 20 tháng. – Yêu cầu: Bò tăng khối lượng đạt: 500  –  600 g/con/ngày. 2. Thời gian nuôi Thời gian nuôi tuỳ độ tuổi của bò, có thể kéo…

ThS. Đào Thị Lan Hoa, KS. Dương Danh Thành I. ĐẶT VẤN ĐỀ Trong hệ thống các biện pháp tổng hợp bảo vệ thực vật (BVTV), việc sử dụng thuốc BVTV cho tới nay vẫn chiếm một vai trò hết sức quan trọng, góp phần vào sự thành công trong việc phòng trừ dịch hại, bảo vệ mùa màng, giữ vững an ninh lương thực quốc gia. Tuy nhiên, việc…

GHÉP CẢI TẠO CHO VƯỜN CA CAO – GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CẢI THIỆN NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ(08/02/2017)

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên 1. Giới thiệu             Ca cao  vốn là cây thụ phấn chéo, khi trồng bằng hạt, ngay cả khi sử dụng hạt lai F1, vẫn có tỉ lệ cây phân ly nhất định cho năng suất rất kém. Vì vậy để đảm bảo cho vườn ca cao đạt năng suất cao, ổn định thì việc…