THÔNG TƯ: Ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; Công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.(06/06/2016)

THÔNG TƯ: Ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; Công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam. Download tài liệu tại đây : Thông Tư Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6 tháng 6 năm 2016.  

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam(18/05/2016)

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam : down load danh mục tại đây – Danh mục Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng trên cây Hồ tiêu : down load danh mục tại đây – Danh mục HT Thông tư 34 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về “ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực…

Hiện trạng cơ sở hạ tầng, điều kiện kinh tế và những ảnh hưởng đến xây dựng nông thôn mới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh ĐăkLăk(28/04/2016)

ThS. Châu Thị Minh Long – Viện KHKT Nông lâm nghiệp Tây Nguyên 1. Mở đầu Tỉnh Đắk Lắk hiện có 47 dân tộc anh em đang sinh sống, chiếm 33% dân số toàn tỉnh, trong đó có 3 đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) tại chỗ là Ê Đê, M’nông và Gia Rai. Xây dựng nông thôn mới là chương trình mục tiêu quốc gia, là chủ trương lớn…

Phát triển giống Bơ HASS, một số vấn đề cần quan tâm(25/04/2016)

ThS. Đặng Đinh Đức Phong – Bộ môn Lâm nghiệp và Cây ăn quả Nguồn gốc Giống bơ Hass (được đặt tên bởi nhà làm vườn có tên là Rudolph Hass) thuộc chủng Guatamalan, được tuyển chọn và trồng đầu tiên ở phía Nam bang California, nước Mỹ từ những năm 1930s. Tại Mỹ, sản lượng bơ Hass chiếm đến 80% thị phần và quả bơ Hass cũng chiếm thị…