GHÉP CẢI TẠO CHO VƯỜN CA CAO – GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CẢI THIỆN NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ(08/02/2017)

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên 1. Giới thiệu             Ca cao  vốn là cây thụ phấn chéo, khi trồng bằng hạt, ngay cả khi sử dụng hạt lai F1, vẫn có tỉ lệ cây phân ly nhất định cho năng suất rất kém. Vì vậy để đảm bảo cho vườn ca cao đạt năng suất cao, ổn định thì việc…

NGHIÊN CỨU VỖ BÉO BÒ LAI CAO SẢN(07/02/2017)

TS. Trương La, Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên 1. MỞ ĐẦU Lâm Đồng có thế mạnh phát triển chăn nuôi bò thịt, đây cũng là một trong những địa phương áp dụng có hiệu quả các tiến bộ kỹ thuật để cải tạo nâng cao tầm vóc cho đàn bò thịt, tạo ra đàn bò lai có năng suất và chất lượng cao. Từ năm 2013 đến 2016,…

CNCĐ. Đặng Thị Vân – Viện KHKT Nông lâm nghiệp Tây Nguyên 1. Giới thiệu vật liệu nano và nano đồng Vật liệu nano là một trong những lĩnh vực nghiên cứu đỉnh cao trong thời gian gần đây.   Nanomet là đơn vị đo kích thước chiều dài nhỏ nhất , mà tại đó những vật chất do con người tạo ra ở cấp độ nguyên tử và phân…

 Châu Thị Minh Long, Viện KHKT Nông lâm nghiệp Tây Nguyên 1. Mở đầu Đắk Lắk là một trong năm tỉnh Tây Nguyên có nhiều dân tộc anh em đang sinh sống. Toàn tỉnh có 46 dân tộc thiểu số bao gồm dân tộc Ê Đê, M’nông, Gia Rai, Tày, Nùng, Thái,…chiếm khoảng 30 % dân số của tỉnh. Các dân tộc Ê Đê, M’nông và Gia Rai là các…

SỬ DỤNG THỨC ĂN Ủ CHUA BẰNG CHẾ PHẨM LÊN MEN LACTIC ĐỂ NUÔI BÒ THỊT(01/01/2017)

Võ Trần Quang, TS. Trương La Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên 1. MỞ ĐẦUĐắk Lắk là tỉnh có nguồn phụ phẩm nông nghiệp rất dồi dào, tuy nhiên tỉ lệ sử dụng chúng làm thức ăn chăn nuôi vẫn còn rất thấp. Vì vậy, thức ăn cho bò bị thiếu hụt trầm trọng, đặc biệt là vào mùa khô. Để giải quyết vấn đề này,…

Sử dụng phân lân nung chảy Văn Điền đối với cây hồ tiêu kinh doanh ở Tây Nguyên(22/12/2016)

TS.Trương Hồng, ThS.Đinh Thị Nhã Trúc  Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên Giới thiệu Tây Nguyên là một trong nhữngvùng trồng hồ tiêu chủ lực của Việt Nam với diện tích hơn 28.000 ha (khoảng 42 % tổng diện tích cả nước, 2013). Năng suất hồ tiêu ở vùng Tây Nguyên tăng  từ 50 – 100 % so với những năm 1990. Nguyên nhân của vấn…

Hiệu quả của việc bọc trái trong quản lý phòng trừ bọ xít muỗi và thối quả ca cao(22/12/2016)

Đào Thị Lam Hương, Bùi Thị Phong Lan – Bộ môn Lâm nghiệp và Cây ăn quả Quả ca cao từ giai đoạn còn non đến khi chín trên cây thường bị nhiều loại sâu, bệnh phá hại, trong đó đối tượng gây hại nhiều nhất là bọ xít muỗi châm chích trên quả và nấm Phytophthora gây bệnh thối quả làm thiệt hại đáng kể đến năng suất vườn…

Nghiên cứu lai tạo bò lai cao sản tại tỉnh Lâm Đồng(22/12/2016)

TS. Trương La, Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên Đặt vấn đề Lâm Đồng có thế mạnh phát triển chăn nuôi bò thịt, là một trong những địa phương áp dụng có hiệu quả các tiến bộ kỹ thuật để cải tạo nâng cao tầm vóc đàn bò thịt. Tuy nhiên, tỉ lệ đàn bò lai các giống cao sản còn thấp, việc chăm sóc nuôi dưỡng đối với…

Giới thiệu quy trình sản xuất hạt tiêu đỏ (Kỳ III)(22/12/2016)

Phan Thanh Bình, sưu tầm 1. Đặt vấn đề: Sản phẩm chính từ quả tiêu là hạt tiêu đen, tuy nhiên có một số sản phẩm từ quả tiêu có giá bán rất cao nhưng được sản xuất khá khiêm tốn do thị trường nhỏ hep, công nghệ chế biến phức tạp và đòi hỏi đầu tư nhiều hơn, đó là tiêu đỏ và tiêu xanh. Giá của các loại…

ĐIỀU KIỆN ĐỂ HUẤN LUYỆN CÂY CÀ PHÊ CHÈ (C. ARABICA L.) NUÔI CẤY IN VITRO TRONG NHÀ KÍNH(22/12/2016)

Nguyễn Văn Thường, Trần Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Thúy Ngọc ,Chu Thị Phương Loan, Nguyễn Thị Mai, Trương Văn Tân, Nguyễn Viết Trụ TÓM TẮT Nghiên cứu nhằm xác định các điều kiện huấn luyện cây cà phê chè nuôi cấy in itro trong nhà kính. Sáu nội dung nghiên cứu gồm: (1) Độ lớn tối ưu của cây cà phê chè in vitro từ…