Đánh giá thực trạng canh tác cà phê chè và đề xuất giải pháp khắc phục tại một số vùng trọng điểm tỉnh Lâm Đồng(10/07/2017)

  ThS. Đinh Thị Tiếu Oanh, KS. Lê Văn Bốn  1. Mở đầu      Lâm Đồng là tỉnh có diện tích cây cà phê lớn thứ hai cả nước, chỉ đứng sau Đắk Lắk, với diện tích toàn tỉnh năm 2014 ước đạt 152.450 ha, trong đó diện tích cà phê vối 133.600 ha chiếm 87,6%, diện tích cà phê chè 17.120 ha chiếm 11,2% và khoảng 1.730 ha cà…

Kết quả bước đầu thí nghiệm ghép cải tạo Bơ bằng phương pháp ghép nêm nối ngọn(04/07/2017)

Hoàng Hải Long, Nguyễn Thị Ngọc Hà 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Cây bơ là cây ăn quả có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao, bởi vậy việc chọn tạo giống bơ đã được nhiều nước trên thế giới quan tâm, chú ý và Việt Nam cũng đang trong quá trình tuyển chọn giống bơ bằng con đường nhập nội để đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao…

Kết quả lai tạo Bò thịt cao sản tại Tây Nguyên(22/06/2017)

TS. Trương La 1. Đặt vấn đề Phát triển chăn nuôi bò thịt luôn là thế mạnh của các tỉnh Tây Nguyên. Đây là một trong những vùng chăn nuôi bò trọng điểm của cả nước, với số lượng đàn bò vào khoảng 771.900 con (Niên giám thống kê, 2015). Tuy nhiên, tầm vóc đàn bò nhỏ, đã ảnh hưởng đến chất lượng thịt và giá thành sản phẩm, từ…

THỬ NGHIỆM BÓN PHÂN NPK-TE CHỨA CAN XI HỮU HIỆU CHO CÀ PHÊ VỐI GIAI ĐOẠN KINH DOANH TẠI BUÔN MA THUỘT(22/06/2017)

Lê Thị Cẩm Nhung và cộng sự 1.Đặt vấn đề Phân bón là nguồn cung cấp dinh dưỡng cho cây và đất. Vì vậy nếu sử dụng phân bón hợp lý thì hiệu quả kinh tế cao, vườn cây sinh trưởng phát triển tốt, độ phì đất được cải thiện. Ngược lại sử dụng phân bón không cân đối hoặc kém chất lượng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cây…

 Nguyễn Hồng Phong, Nguyễn Xuân Hòa Bộ môn Bảo vệ thực vật 1. GIỚI THIỆU Hiện nay tỉnh Đắk Nông có khoảng 120.000 ha cà phê với sản lượng gần 240.000 tấn. Trong đó có khoảng 85% diện tích thuộc các hộ tư nhân với diện tích bình quân mỗi hộ khoảng 0,8 ha(Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông, năm 2015). Cà phê được xác định là loại cây trồng…

TS. Trương La 1. Khái niệm Khẩu phần hỗn hợp hoàn chỉnh – TMR (Total Mixed Ration) là khẩu phần kết hợp giữa thức ăn thô xanh, thức ăn tinh (gồm các loại thức ăn hạt, các nguyên liệu cung cấp năng lượng, đạm,…), các phụ phẩm nông công nghiệp, các chất bổ sung khoáng, vitamin và các chất phụ gia được phối trộn với một tỉ lệ nhất định…

TS. Trương La 1. Khái niệm Khẩu phần hỗn hợp hoàn chỉnh – TMR (Total Mixed Ration) là khẩu phần kết hợp giữa thức ăn thô xanh, thức ăn tinh (gồm các loại thức ăn hạt, các nguyên liệu cung cấp năng lượng, đạm,…), các phụ phẩm nông công nghiệp, các chất bổ sung khoáng, vitamin và các chất phụ gia được phối trộn với một tỉ lệ nhất định…

CƠ SỞ KHOA HỌC XÁC ĐỊNH LƯỢNG PHÂN BÓN CHO CÂY CÀ PHÊ(11/05/2017)

TS. Trương Hồng 1. Căn cứ vào lượng dinh dưỡng lấy đi từ đất Cà phê là cây cho sản phẩm thu hoạch bằng hạt. Phân tích hàm lượng dinh dưỡng đối với cây cà phê vối cho thấy trong 1 tấn cà phê nhân thương phẩm cho chứa 34,5 – 40,0 kg N; 6,5 – 7,5 kg P2O5; 35,5 – 40 kg K2O; 1,9 – 2,7 kg Ca; 1,0…

KẾT QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG CÀ PHÊ VỐI LAI TRS1(02/05/2017)

ThS. Đinh Thị Tiếu Oanh – Bộ môn cây công nghiệp 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Hiện nay, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) đã nghiên cứu và chọn lọc được 11 dòng vô tính cà phê vối mới để sản xuất và phục vụ cho tái canh cà phê vối tại các tỉnh vùng Tây Nguyên, các giống mới cho năng suất cao và chất…

KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM GIỐNG CÀ PHÊ CHÈ THA1 TẠI CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN(02/05/2017)

ThS. Đinh Thị Tiếu Oanh – Bộ môn cây công nghiệp 1. GIỚI THIỆU Trong những năm qua, công tác chọn tạo giống cà phê chè của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên đã có những bước tiến mới, Các giống lai F1 có nhiều triển vọng là kết quả lai tạo giữa giống Catimor và các vật liệu thu thập từ Ethiopia với mục đích cải…