Mọt đục cành cà phê(10/07/2018)

                                Nguyễn Thị Thiên Trang  Bộ môn Bảo vệ Thực vật                                1. Phân bố      Mọt đục cành phân bố ở khắp các vùng trồng cà phê trên thế giới và Việt Nam      Theo tác giả Wrigley (1988): có hai loài mọt đục cành gây hại nghiêm trọng trên cây cà phê vối.      – Loài Xylosandrus compactus (Eichhoff) tên gọi khác là Xyleborus morstatti Hagedor. Loài…

Tổng quan về nấm Phytophthora Capsici gây bệnh chết nhanh trên cây Hồ tiêu và các biện pháp phòng trừ(06/06/2018)

Ks. Võ Chí Cường Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cây Hồ tiêu 1. Lịch sử nghiên cứu về nấm Phytophthora capsici      Bệnh chết nhanh trước tiên được ghi nhận là do nấm Phytophthora palmivora var piperis (Tsao và cộng sự.,1985). Tên nấm bệnh được Alizadeh và Tsao (1985) đã xác định lại chủng P. palmivora MF4 phân lập từ cây ca cao và hồ tiêu với tên…

Đánh giá hiệu quả ngăn cản nấm bệnh thối rễ cây cà phê của sản phẩm giấm gỗ sinh học trong phòng thí nghiệm(31/05/2018)

Nguyễn Thị Vân, Bộ môn Bảo vệ Thực vật  1. Đặt vấn đề      Giấm gỗ sinh học là sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, được chiết xuất từ việc nhiệt phân than gỗ (sản xuất than sinh học), nó là chất lỏng tạo ra từ việc đốt cháy gỗ tươi trong điều kiện yếm khí. Khi khí được làm lạnh, nó ngưng tụ thành chất lỏng chứa rất…

Kết quả dự án Ứng dụng các quy trình công nghệ và giải pháp thị trường nhằm xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi Bò thịt tại một xã đặc biệt khó khăn ở hai huyện Ea Súp và Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk(10/05/2018)

TS. Trương La, 1.Đặt vấn đề      Ea Súp và Buôn Ðôn là 2 huyện biên giới của tỉnh Ðắk Lắk còn nhiều khó khăn về phát triển KT-XH nhưng lại có nhiều tiềm năng trong việc phát triển chăn nuôi bò thịt. Tuy nhiên, những năm qua việc phát triển đàn bò ở 2 huyện này còn rất hạn chế cả về số lýợng cũng như chất lượng. Nguyên…

Hội thảo Kỹ thuật chăn nuôi Bò thịt cao sản bằng khẩu phần hỗn hợp hoàn chỉnh tại huyện Cát Tiên và huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng(28/03/2018)

 Ngô Văn Bình; TS. Trương La Bộ môn Chăn nuôi và Đồng cỏ       Trong khuôn khổ đề tài“Nghiên cứu phát triển nguồn thức ăn xanh và công thức phối hợp khẩu phần thức ăn phục vụ phát triển chăn nuôi bò thịt cao sản, bò sữa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”, ngày 20 và 21/3/2018 tại thôn 4, xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên, và thôn Tân An,…

(English) Ralstonia solanacearum (Smith) is an important pathogen worldwide. A new pair of primers, UDP-F and UDP-R, was designed based on the 159 bp target fragment of Chen et al. (2010) which is originated from the sequence of the upstream region of the UDP-3-O-acyl-GlcNAc deacetylase gene conserved only in R. solanacearum. The result indicated that this pair of primers could be used to detect R. solanacearum directly from the bacterial suspensions by using conventional polymerase chain reaction (PCR) technique. However, these primers had so far only been tested with close relatives (Pseudomonas syzygii and the blood disease bacterium (BDB)) of R. solanacearum, so further experimentation should be carried out to optimize the PCR technique and check the specificity and sensitivity of primers and the protocol. Furthermore, the application of these primers in real time PCR should be investigated.

Kỹ thuật chế biến cỏ, rơm lúa tươi và thân cây Ngô làm thức ăn cho Bò bằng chế phẩm lên men Lactic(04/03/2018)

Trương La, Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng: Kỹ thuật này áp dụng cho các trang trại, cơ sở, nông hộ chăn nuôi bò thịt, bò sữa. Đặc biệt phù hợp cho chăn nuôi bò quy mô nông hộ sử dụng phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho bò tại Tây Nguyên. 2. Mục tiêu: Sử dụng công nghệ sinh…