Giới thiệu Kết quả nghiên cứu về phân bón N và K cho Ca cao ở Việt Nam(13/09/2017)

Trương Hồng      Kết quả nghiên cứu về bón phân đạm và kali cho ca cao thời kỳ kinh doanh tại vùng Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ từ 2011 – 2015 cho thấy rằng:      Tại Tây Nguyên, trên nền có bón phân hữu cơ 10 kg (phân chuồng/gốc, 2 năm bón 1 lần), năng suất trung bình cao nhất ở mức bón đạm 180g N/gốc…

Bệnh tằm vôi(25/08/2017)

1. Nguyên nhân gây bệnh:
Bệnh tằm Vôi ở Tây Nguyên chủ yếu do một trong 2 loại nấm, hoặc cả 2 loại nấm gây ra:
+ Nấm Vôi trắng: Beauveria bassiana Wuillimin
+ Nấm Vôi xanh: Nomuraea rileyi Falow, nấm này gây hại chính cho tằm tại Tây Nguyên.

Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Xuân Hoà, Đặng Đinh Đức Phong Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên  TÓM TẮT Kết quả khảo sát 30 mô hình điển hình cho thấy có 11 loại mô hình cà phê trồng xen, 6 loại cây trồng xen (sầu riêng, bơ, tiêu, mắc ca, măng cụt và muồng đen) với chức năng che bóng, chắn gió và lấy quả.  Các mô…