Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam(21/10/2010)

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2010), Ban chấp hành công đoàn Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên đã tổ chức hoạt động chào mừng bằng việc tổ chức cuộc thi: “Tìm hiểu kiến thức xã hội và các chế độ chính sách đối với CNVC – LĐ”. Cuộc thi nhằm nâng cao kiến thức của đoàn viên công đoàn, tạo…

Đại hội đại biểu công đoàn Viện KHKT NLN Tây Nguyên lần thứ XVI(07/05/2010)

Thực hiện kế hoạch số 161/KH- CĐN ngày 06/5/2010 của Công đoàn NN & PTNTVN về tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở các cấp và sự chỉ đạo của Đảng ủy Viện và Ban Thường vụ Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Đại hội đại biểu công đoàn Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên lần thứ XVI đã tổ chức vào ngày 12/11/2010.  …