Chế phẩm kích thích ra hoa, đậu quả cho cây điều (ĐQĐ)(14/07/2016)

Nguồn gốc, tác giả Nguồn gốc: Chế phẩm ĐQĐ là sản phẩm của đề tài “Nghiên cứu sản xuất chế phẩm kích thích ra hoa đậu quả tăng năng suất cho cây điều” do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây nguyên chủ trì. Tác giả: Th.S Trần Thị Hoàng Anh, TS. Phan Thanh Bình, Th.S Vương Phấn, KS. Nguyễn Thị Mai, KS. Phạm Văn Thao, Th.S Trần…

Chế phẩm chịu hạn cho cây cà phê (CH3)(14/07/2016)

Nguồn gốc, tác giả Nguồn gốc: Chế phẩm là sản phẩm của đề tài: “Nghiên cứu, sản xuất chế phẩm tăng tính chịu hạn cho cây cà phê tại Đăk Lăk” do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây nguyên chủ trì. Tác giả: Th.S Trần Thị Hoàng Anh, TS. Phan Thanh Bình, Th.S Vương Phấn, KS. Nguyễn Thị Mai, KS. Phạm Văn Thao, Th.S Trần Thị Minh…

CHẾ PHẨM TRICO-VTN(28/06/2016)

Nguồn gốc Chế phẩm sinh học TRICO-VTN là sản phẩm của đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học Trichoderma phòng trừ bệnh do nấm Phytophthora và Fusarium trên một số cây công nghiệp và cây ăn quả tại Tây Nguyên”, giai đoạn 2006 – 2008. Đề tài do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên chủ trì, TS. Trần Kim Loang làm…

CHẾ PHẨM CPVTN3(28/06/2016)

Nguồn gốc Chế phẩm sinh học CPVTN3 là sản phẩm của đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học sử dụng trong xử lý vỏ quả cà phê làm phân bón cho cây trồng, giai đoạn 2006  2010. Đề tài do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên chủ trì, ThS. Đào Thị Lan Hoa làm chủ nhiệm đề tài. Cán bộ…

Giới thiệu phân bón lá chuyên dùng cho Hồ tiêu – NUPE(20/06/2016)

TS. Trương Hồng Giới thiệu : NUPE là sản phẩm phân bón lá chuyên dùng cho cây hồ tiêu đã được Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên nghiên cứu sản xuất dựa trên nhu cầu dinh dưỡng của cây hồ tiêu qua từng giai đoạn và tình trạng độ phì của đất trồng cà phê Tây Nguyên. Thành phần dinh dưỡng của sản phẩm ngoài các…