ĐẢNG ỦY WASI TỔ CHỨC BUỔI SINH HOẠT THEO CHUYÊN ĐỀ “XÂY DỰNG PHONG CÁCH, TÁC PHONG CÔNG TÁC CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”.

Đặng Thị Thắm

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

     Nhằm triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị với chủ đề năm 2018 là “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 20 tháng 03 năm 2018, Đảng ủy Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) tổ chức buổi sinh hoạt học tập chuyên đềnày nhằm quán triệt, phổ biến đến toàn bộ cán bộ, đảng viên toàn viện.      

    Đồng chí Nguyễn Văn Thường, Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng đang truyền đạt nội dung chuyên đề

     Đồng chí Nguyễn Văn Thường, Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng của WASI là báo cáo viên, truyền đạt các nội dung chính như sau:

  1. Làm rõ khái niệm chung về phong cách và tác phong Hồ Chí Minh
  2. Xây dựng phong cách làm việc của người cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh
  3. Xây dựng phong cách lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu theo tư tưởng Hồ Chí Minh
  4. Đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc của chủ tịch Hồ Chí Minh

Cán bộ, đảng viên của WASI tại lớp học

     Tại buổi sinh hoạt, báo cáo viên đã trình bày rất cô đọng, liên hệ với thực tiễn giúp người nghe dễ hiểu, nắm bắt nội dung của chuyên đề. Cán bộ, đảng viên tham gia học tập với tinh tình nghiêm túc, và đã nâng cao được nhận thức của mình về việc học tập và vận dụng tư tưởng, tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phương pháp, tác phong làm việc khoa học, thiết thực, hiệu quả.

     Thay mặt cho Đảng ủy của WASI, đồng chí Trương Hồng (Bí thư Đảng ủy – Quyền Viện trưởng) mong muốn người đứng đầu, cán bộ và đảng viên phát huy hơn nữa các ưu điểm, tích cực học tập và làm theo phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để xây dựng WASI ngày càng vững mạnh./.