Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện NQTW4, Khóa XII đối với Đảng Ủy Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai,

Đảng ủy viên, Đảng bộ Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

Từ ngày 24 đến 28 tháng 9 năm 2021, Đoàn Kiểm tra số 754/ĐUK của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện NQTW4 ngày 30/10/2016 của BCH TW Đảng, khóa XII đối với Đảng ủy Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên và đồng chí Bí thư Đảng ủy từ tháng 01/2020 đến nay.

Đoàn Kiểm tra do Đồng chí Trần Quang Tân, Phó Bí thư Đảng ủy Khối làm trưởng đoàn và 3 đồng chí trong Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và  Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.

Nội dung và thời gian làm việc

  • Ngày 24/9/2021: Kiểm tra thực tế tại các chi bộ; Nghiên cứu các văn bản, tài liệu liên quan đến nội dung được kiểm tra.
  • Ngày 27/9/2021: Hội nghị chi bộ Khối Nghiên cứu để nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy báo cáo tự kiểm tra; Chi bộ tham gia đóng góp ý kiến.
  • Ngày 28/9/2021: Đoàn kiểm tra nghe Đảng ủy Viện và đồng chí Bí thư Đảng ủy báo cáo tự kiểm tra; Đại diện đoàn thông qua báo cáo kết quả kiểm tra và thống nhất kết quả kiểm tra.

Sau 3 ngày làm việc kiểm tra hồ sơ, nghe ý kiến nhận xét của các đảng viên về Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy. Đoàn kiểm tra đánh giá cao các hoạt động của Đảng ủy Viện và đồng chí Bí thư trong thời gian qua đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Các Chi bộ thường xuyên tổ chức sinh hoạt định kỳ phổ biến, quán triệt NQTW4 đến cán bộ, đảng viên. Toàn thể đảng viên cam kết thực hiện việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Hình 1. Đoàn kiểm tra đọc báo cáo kết luận cuộc kiểm tra

Hình 2. Đồng chí Trần Quang Tân phát biểu tại buổi tổng kết đợt kiểm tra