Đảng bộ Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019

TS. Trương La

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

      Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk và thực hiện Chương trình công tác toàn khóa của Đảng ủy Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên, Đảng bộ Viện đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng vào sáng ngày 16/01/2020. Hội nghị nhằm kiểm điểm và đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ năm 2020.
     Đến dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Vinh – Bí thư Đảng ủy, Quyền Viện trưởng; các đồng chí BCH Đảng bộ, cùng tất cả các đảng viên của Đảng bộ.


Hình 1. Đồng chí Trần Vinh – BT Đảng ủy trình bày Báo cáo

     Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trong năm 2019, Đảng bộ Viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Toàn Đảng bộ đã thực hiện 92 nhiệm vụ KH&CN. Ngoài ra, còn tham gia thực hiện các nhiệm vụ hợp tác KH&CN quốc tế (Cuba, Nestle, ACIAR), dự án VnSAT. Bên cạnh đó đã đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và sản xuất kinh doanh. Các sản phẩm như: hạt giống cà phê, cây giống các loại (cà phê, bơ, sầu riêng, mắc ca, hồ tiêu…), phân bón lá Nucafe, Nupe, cà phê bột Ecoffee – 3K, chế phẩm sinh học… đã được sản xuất và tiêu thụ đạt kế hoạch tiến độ đề ra.
     Đảng bộ là một tập thể đoàn kết, thống nhất cao trong các hoạt động; thực hiện tốt chế độ công khai, dân chủ trong đơn vị. Cán bộ, đảng viên luôn có tinh thần đoàn kết tương thân tương ái hỗ trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống, có tính tiền phong, gương mẫu trong công tác, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
     Tại Hội nghị, hầu hết các đảng viên nhất trí cao với bản Báo cáo tổng kết công tác đảng của Đảng ủy và đóng góp nhiều ý kiến tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác sinh hoạt đảng, phát triển đảng viên mới; tiếp cận và thực hiện các nghiên cứu về công nghệ cao; nâng cao chất lượng sản phẩm khoa học công nghệ, tăng cường công tác tiếp thị, quảng bá, mở rộng thị trường để khai thác thế mạnh vốn có của đơn vị trong thời gian tới.


Hình 2. Toàn cảnh Hội nghị     

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Vinh, Bí thư Đảng ủy đánh giá cao những thành tích đạt được trong năm 2019 và yêu cầu toàn thể đảng viên của Đảng bộ trong thời gian tới phải khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế. Trong đó nhấn mạnh phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm và tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên.

     Hội nghị đã tiếp thu các ý kiến và thống nhất thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 với các định hướng như sau: Phát huy truyền thống đoàn kết trong Đảng bộ và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020, lãnh đạo đơn vị ngày càng phát triển toàn diện. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tìm kiếm các nhiệm vụ mới, tăng cường hợp tác quốc tế; áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật để nâng cao chất lượng vườn cây trong sản xuất kinh doanh; nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhằm phục vụ thiết thực sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, tạo thêm việc làm, tăng thêm nguồn thu cho đơn vị, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên chức lao động.
     Tại Hội nghị, Đảng ủy đã khen thưởng cho một tập thể Chi bộ và 07 đảng viên đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019./.

Hình 3 và 4. Khen thưởng cho tập thể và cá nhân xuất sắc​