Đảng bộ Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm

    Trương La, Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

    Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk và thực hiện Chương trình công tác toàn khóa của Đảng ủy Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên, Đảng bộ Viện đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng vào chiều ngày 06/7/2018. Hội nghị nhằm kiểm điểm và đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ công tác Đảng trong 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong 6 tháng cuối năm 2018.

     Đến dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Trương Hồng, Bí thư Đảng ủy, Quyền Viện trưởng; các đồng chí BCH Đảng bộ, cùng tất cả các đảng viên của Đảng bộ.

Hình 1. Đ/c Vũ Thế Thịnh – Phó bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo

     Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Trong 6 tháng đầu năm 2018, Đảng bộ Viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm đó là nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ vào sản xuất. Các đảng viên của Đảng bộ đã chủ trì thực hiện 01 đề tài cấp Nhà nước; 04 đề tài/dự án cấp Bộ; 01 dự án giống cà phê, ca cao; 01 dự án tăng cường trang thiết bị; 06 đề tài/dự án cấp tỉnh; 08 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng; 36 nhiệm vụ chuyển giao khoa học kỹ thuật với các địa phương, doanh nghiệp; 09 nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị. Ngoài ra, Viện đang thực hiện 02 nhiệm vụ hợp tác KH&CN quốc tế. Các nhiệm vụ đều được thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, đáp ứng được yêu cầu của các cấp quản lý. Bên cạnh đó đã đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và sản xuất kinh doanh. Các sản phẩm chính gồm: hạt giống cà phê, cây giống các loại (cà phê, bơ, mắc ca, hồ tiêu…), phân bón lá Nucafe, Nupe, cà phê bột Ecoffee – 3k, chế phẩm sinh học… đã được sản xuất và tiêu thụ đạt kế hoạch tiến độ đề ra. Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt 16,8 tỷ đồng.

Hình 2. Bí thư Đảng ủy Trương Hồngb phát biểu tại Hội nghị

    Hội nghị cơ bản nhất trí với Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác đảng của Đảng ủy và đóng góp nhiều ý kiến tập trung các giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ, đảng viên nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao, trong đó khuyến khích việc tự đào tạo. Vấn đề nâng cao chất lượng sản phẩm khoa học công nghệ cũng được quan tâm, tăng cường công tác tiếp thị, quảng bá, mở rộng thị trường để khai thác được thế mạnh vốn có của đơn vị trong thời gian tới.

     Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Trương Hồng, Bí thư Đảng ủy đánh giá cao những mặt đạt được trong 6 tháng đầu năm và yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ trong thời gian tới phải khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế. Đồng thời chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm và tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên.

Hình 3. Toàn cảnh Hội nghị

     Hội nghị đã tiếp thu các ý kiến và thống nhất thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 với các định hướng như sau: Phát huy truyền thống đoàn kết trong đảng bộ và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2018, lãnh đạo đơn vị ngày càng phát triển toàn diện. Tăng cường phân cấp quản lý tạo điều kiện cho các đơn vị trực thuộc, các bộ môn nghiên cứu chủ động thực hiện nhiệm được giao. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tăng cường hợp tác quốc tế; áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật để nâng cao chất lượng vườn cây trong sản xuất kinh doanh; nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhằm phục vụ thiết thực sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên, đồng thời tăng thêm nguồn thu cho đơn vị và cải thiện đời sống cán bộ viên chức.