Đại hội đại biểu công đoàn Viện KHKT NLN Tây Nguyên lần thứ XVI

Thực hiện kế hoạch số 161/KH- CĐN ngày 06/5/2010 của Công đoàn NN & PTNTVN về tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở các cấp và sự chỉ đạo của Đảng ủy Viện và Ban Thường vụ Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Đại hội đại biểu công đoàn Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên lần thứ XVI đã tổ chức vào ngày 12/11/2010.

cong_doan

   Ảnh: Đoàn chủ tịch Đại hội

Đến dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo Viện, các đồng chí đại diện các phòng ban, bộ môn,đoàn thể và 103 đại biểu chính thức của đại hội, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của 211 đoàn viên Công đoàn của Viện về tham dự.

Đại hội đã đánh giá kết quả hoạt động công đoàn và phong trào CNVC-LĐ trong nhiệm kỳ, tổng kết thực tiễn, nêu lên mặt tích cực, những thành tựu đã đạt được đồng thời cũng  phân tích, xác định các nguyên nhân yếu kém, tồn tại để làm cơ sở đề xuất các giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới. 

Đại hội đã thống nhất cao với nội dung báo cáo, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu cụ thể;  bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn Viện nhiệm kỳ 2010 – 2013.