Chuyên viên kỹ thuật của Tập đoàn Rio Tinto đến thăm và làm việc với Viện Khoa học và Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

Đặng Thị Thắm

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

     Sáng ngày 19 tháng 6 năm 2018, Chuyên viên kỹ thuật của Tập đoàn Rio Tinto, ông Chng Weng Kee kết hợp với các đại diện Công ty TNHH Brenntag Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Viện Khoa học và Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên.

     Lãnh đạo WASI tham gia tiếp đoàn gồm có: TS. Trương Hồng – Quyền Viện trưởng, TS. Phan Việt Hà – Phó Viện trưởng, cùng các đại diện của Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Bộ môn Hệ thống Nông Lâm nghiệp và Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Cà phê Eakmat.

Ảnh 1. Lãnh đạo WASI và đoàn công tác tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, TS. Trần Thị Minh Huệ – Phó trưởng phòng Khoa học và Hơp tác Quốc tế đã giới thiệu các thành tựu khoa học công nghệ của WASI. Sau đó; ông Chng Weng Kee, chuyên gia kỹ thuật của tập đoàn Rio Tinto đã giới thiệu về lịch sử hình thành của tập đoàn Rio Tinto và các sản phẩm phân bón có liên quan tới nguyên tố Boron. Hai bên đã thảo luận về sự cần thiết của Boron trên cây cà phê, các vấn đề liên quan đến cây cà phê và dinh dưỡng cây cà phê và khả năng hợp tác giải hai bên trong thời gian tới.

Ảnh 2. Ông Chng Weng Kee – Chuyên viên kỹ thuật của Tập đoàn Rio Tinto đang trình bày bài giới thiệu

Kết thúc buổi làm việc, Công ty TNHH Brenntag Việt Nam bày tỏ mong muốn có sự hợp tác với WASI trong công tác nghiên cứu đánh giá, chuyển giao những sản phẩm chất lượng và có hiệu quả sử dụng cao vào sản xuất.

Ảnh 3. Ông Chng Weng Kee và các đại diện Công ty TNHH Brenntag Việt Nam