Chuyên gia tư vấn cho Dự án REDD+ đến làm việc với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI)

     Đặng Thị Thắm

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

     Chiều ngày 30 tháng 8 năm 2018, ông William McFarland, Chuyên gia tư vấn của Dự án REDD+ đã đến làm việc với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI).

     Dự án REDD+ là tên gọi tắt của một Chương trình Quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các-bon và quản lý tài nguyên rừng  đến năm 2030. Thời gian qua, Tổng Cục Lâm nghiệp đã chủ trì, phối hợp với Tổ chức FAO, các cơ quan, đơn vị liên quan, triển khai xây dựng ý tưởng dự án “Giảm phát thải ở vùng Tây Nguyên nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu của Chương trình hành động Quốc gia về REDD+ ở Việt Nam.

     Đến làm việc với WASI lần này, ông William McFarland mong muốn được tham vấn và thu thập thông tin về các biện pháp kỹ thuật canh tác cà phê và hồ tiêu làm giảm lượng phát thải ra môi trường; các vấn đề đang tồn tại liên quan đến việc phát triển cà phê, hồ tiêu, cao su và một số cây trồng khác ở Việt Nam; tìm hiểu nhu cầu thị trường cũng như tiềm năng phát triển của các cây trồng khác trên địa bàn Tây Nguyên;

     Các đại diện WASI cũng đã giới thiệu về các thành tựu nghiên cứu khoa học kỹ thuật và đi sâu vào trao đổi các biện pháp kỹ thuật canh tác một số cây trồng chủ lực ở Tây Nguyên như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng … làm giảm lượng phát thải khí nhà kính và ô nhiễm môi trường; các biện pháp trồng xen giữa cà phê và các loại cây trồng khác, đặc biệt là cây rừng, cây chắn gió và cây che bóng; chia sẻ các thông tin về trồng cà phê bền vững ở những vùng vành đai rừng, làm giảm sự phá rừng cũng như hạn chế phát thải.

     Kết thúc buổi làm việc, ông William McFarland đã gửi lời cảm ơn sâu sắc về những thông tin thực sự hữu ích mà WASI đã chia sẻ và bày tỏ mong muốn sẽ được làm việc với WASI nhiều hơn trong thời gian sắp tới.

Hình 1. Ông William McFarland chụp hình lưu niệm với các đại diện WASI