Chuyên gia của Công ty Tessenderlo Kerley, Inc làm việc với nhóm nghiên cứu của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên về ứng dụng của Chế phẩm Surround trên cây Cà phê

CN. Phạm Văn Thao

Phòng Thí nghiệm Sinh hóa & CNSH

     Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) và Công ty Tessenderlo Kerley, Inc (TKI) từ năm 2015 đến nay, nhóm nghiên cứu của Viện đã cùng với chuyên gia của TKI thực hiện các thí nghiệm ứng dụng chế phẩm Surround WP (có thành phần chính là Kaolin) trên cây cà phê để đánh giá hiệu quả của chế phẩm trong việc làm tăng sức sống của cây, tăng cường sức chống chịu với điều kiện thời tiết bất thuận và tăng năng suất cho cây cà phê trong giai đoạn kinh doanh.

     Để kiểm tra và đánh giá việc thực hiện các nghiên cứu trong năm 2017, ngày 15/01/2018, ông Charuk Kuntanarumitkul chuyên gia của Công ty TKI đã đến làm việc tại WASI. Sau khi đi thăm thực địa trên mô hình nghiên cứu thử nghiệm chế phẩm tại Viện, đoàn đã có buổi làm việc tại văn phòng với sự tham gia của các cán bộ thuộc nhóm nghiên cứu thực hiện các thí nghiệm của Phòng Thí nghiệm Sinh hóa và Công nghệ sinh học. Tại buổi làm việc cán bộ phụ trách thí nghiệm đã báo cáo các kết quả đạt được cho tới thời điểm kiểm tra, sau đó hai bên đã trao đổi và thảo luận các kết quả và việc ứng dụng của chế phẩm. Chuyên gia đã đánh giá cao các kết quả đạt được của nhóm nghiên cứu; thảo luận và làm rõ thêm các kết quả có mức độ ảnh hưởng lớn và chưa rõ trong báo cáo. Hai bên cũng đã thảo luận các định hướng nghiên cứu tiếp theo cho năm 2018. Kết thúc buổi làm việc, chuyên gia đã cảm ơn nhóm nghiên cứu đã thực hiện tốt và tuân thủ các yêu cầu của Công ty TKI trong việc thực hiện các khảo nghiệm, hai bên cũng đã thống nhất sẽ tiếp tục thực hiện thí nghiệm ứng dụng chế phẩm Surround WP trên vườn cà phê của WASI thêm 1 năm (2018) để đánh giá toàn diện ảnh hưởng của chế phẩm đến cây cà phê trong giai đoạn kinh doanh. Bên cạnh đó hai bên cũng đã thảo luận sẽ mở rộng diện tích thử nghiệm chế phẩm Surround trên một số vườn cà phê của các hộ nông dân có điều kiện canh tác khác của Viện trong năm 2018 để đánh giá mức độ ảnh hưởng của chế phẩm trên các điều kiện khác nhau.

       Một số hình ảnh làm việc của đoàn