Chi bộ Khối Nghiên cứu, Đảng bộ Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tổ chức Lễ kết nạp đảng viên

ThS. Đỗ Văn Chung,

                                Bí thư Đoàn cơ sở Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

Thực hiện Quyết định số 702 – QĐ/ĐUK, ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp Tỉnh Đắk Lắk về việc Kết nạp đảng viên và được sự đồng ý của Đảng ủy Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên, vào lúc 14 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2021, Chi bộ Khối Nghiên cứu đã tổ chức Lễ kết nạp đảng cho quần chúng Nguyễn Vũ Kỳ. Đến dự buổi Lễ có đồng chí Trần Vinh – Bí thư Đảng ủy Viện; Ban Chấp hành Chi bộ Khối Nghiên cứu cùng với sự có mặt của đại diện đảng viên trong Chi bộ.

Được sự giáo dục, bồi dưỡng của Chi bộ Khối Nghiên cứu; Sự giúp đỡ của Ban chấp hành Đoàn cơ sở Viện và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, quần chúng Nguyễn Vũ Kỳ đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 19 tháng 8 năm 2021.

Đồng chí Trương La – Bí thư Chi bộ Khối Nghiên cứu công bố và trao Quyết định kết nạp đảng viên, đồng thời nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên và phân công đảng viên chính thức và Ban chấp hành Đoàn cơ sở Viện tiếp tục giúp đỡ đồng chí Nguyễn Vũ Kỳ trong thời gian dự bị.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, buổi Lễ kết nạp đảng viên đã thành công tốt đẹp.

Hình 1. Đồng chí Trương La – Bí thư Chi bộ Khối Nghiên cứu công bố và trao Quyết định  kết nạp đảng viên cho đồng chí Nguyễn Vũ Kỳ

Hình 2. Đồng chí Hoàng Mạnh cường, Ủy viên BCH Chi bộ Khối nghiên cứu và đồng chí Đỗ Văn Chung, Bí thư Đoàn cơ sở Viện tặng hoa chúc mừng đảng viên mới