CHẾ PHẨM CPVTN3

  1. Nguồn gốc

Chế phẩm sinh học CPVTN3 là sản phẩm của đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học sử dụng trong xử lý vỏ quả cà phê làm phân bón cho cây trồng, giai đoạn 2006  2010. Đề tài do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên chủ trì, ThS. Đào Thị Lan Hoa làm chủ nhiệm đề tài. Cán bộ tham gia thực hiện: KS. Cù Thị Dần, KS. Nguyễn Thị Vân, KS. Nguyễn Thị Thiên Trang, KS. Nguyễn Thị Tiến Sỹ, ThS. Nguyễn Xuân Hòa, KS. Võ Thị Kim Oanh, và cộng sự Bộ môn Bảo vệ Thực vật – Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên.

  1. Đặc điểm, tác dụng

– Đặc điểm: chế phẩm có thành phần mật độ vi sinh vật bao gồm vi khuẩn (Bacillus spp.) 109 cfu/ g; xạ khuẩn (Streptomyces spp.): 109 cfu/ g, nấm mốc (Aspergillus spp.): 109 cfu/ g

– Tác dụng: xử lý vỏ cà phê làm phân bón cho cây trồng

  1. Đối tượng và phạm vi áp dụng sản phẩm

            – Đối tượng áp dụng sản phẩm: Các tổ chức, cá nhân trồng cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh trồng cà phê khác.

            – Phạm vi áp dụng: áp dụng để xử lý vỏ cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh trồng cà phê khác.

  1. Liên hệ

– Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Bảo vệ Thực vật – Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên, 53 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk

– Điện thoại liên hệ: 0500.3862091

Untitled