Chẩn đoán vi khuẩn gây héo Ralstonia solanacearum bằng kỹ thuật PCR