1. Tên đơn vị: Phòng Thí nghiệm Trung tâm

Phòng Thí nghiệm Trung tâm được thành lập theo quyết định số 262/QĐ-VNLT ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Viện trưởng Viện khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI), tiền thân là Phòng Phân tích Nông hóa (thành lập ngày 08 tháng 04 năm 2002).

2. Điện thoại, fax, email, website (nếu có): 0262 3862 876

3. Cơ cấu tổ chức:

– Tổng số nhân sự, trong đó có 01 ThS, 07 KS và 01 Trung cấp

– Lãnh đạo đơn vị:  Đặng Thị Vân, chức vụ: Phó trưởng Phòng  – Phụ trách 

Email: haivanwasi@gmail.com. SĐT: 0976566679

4. Các hoạt động chính:

      – Lĩnh vực hoạt động chủ yếu là phân tích các chỉ tiêu Hoá, Lý tính trong đất và thực vật nhằm phục vụ cho các đề tài nghiên cứu và chuyển giao của cơ quan.

      – Phân tích mẫu đất để hướng dẫn bón phân hợp lý cho các loại cây trồng trên địa bàn 5 tỉnh Tây Nguyên

      – Kiểm tra nguyên liệu đầu vào và chất lượng phân bón cho hàng loạt các công ty Phân bón trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung.

      – Kiểm tra chất lượng phân bón cho bà con nông dân trước khi đưa vào sử dụng trên địa bàn 5 tỉnh Tây nguyên.