PHÒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ KHUYẾN NÔNG

  1. NHÂN SỰ

Phòng CGCN&KN gồm 05 người:

– Thạc sĩ Lâm nghiệp (chuẩn bị bảo vệ tiến sĩ): 01

– Thạc sĩ Hoá sinh: 01

– Kỹ sư Trồng trọt: 02

– Kỹ sư Bảo vệ thực vật: 01

Trưởng phòng: ThS. Trần Vinh (Phó Viện trưởng phụ trách phòng)

Phó trưởng phòng: KS. Đào Hữu Hiền  

  1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

– Xây dựng và đề xuất các nhiệm vụ kế hoạch Khuyến nông hàng năm và dài hạn để Viện trình Bộ phê duyệt. Tổ chức thực hiện các dự án Khuyến nông của Viện do Bộ giao.

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hợp đồng dịch vụ Kỹ thuật và chuyển giao tiến bộ Khoa học kỹ thuật vào sản xuất phục vụ cho việc phát triển Nông lâm nghiệp vùng Tây Nguyên.

– Tập huấn, đào tạo kỹ thuật trong lĩnh vực Nông lâm nghiệp.

– Biên soạn tài liệu, băng hình …, phục vụ cho công tác khuyến nông, dịch vụ chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và tuyên truyền quảng bá các hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do yêu cầu của Viện.

  1. CÁC DỰ ÁN, DỊCH VỤ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐANG THỰC HIỆN

3.1. Dự án Khuyến nông

– Tập huấn Kỹ thuật trồng chăm sóc chế biến cà phê và hồ tiêu tại, tỉnh Đăk Nông và Đăklăk.

– Xây dựng mô hình trồng cỏ phục vụ chăn nuôi và mô hình ghép cải tạo cà phê vối tại tỉnh ĐăkLăk.

3.2. Dự án cà phê ca cao

– Tập huấn kỹ thuật nhân giống cà phê, ca cao tại tỉnh ĐăkLăk và Đăk Nông, thuộc Dự án phát triển sản xuất giống cà phê, ca cao giai đoạn 2006-2010.

3.3. Các dịch vụ chuyển giao

– Chỉ đạo kỹ thuật chăm sóc cà phê chè tại Công ty cao su Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk.

– Chỉ đạo kỹ thuật chăm sóc cà phê vối tại Trường GDĐT&GQVL số 1, huyện ĐăkR’Lâp, tỉnh Đăk Nông.

– Khảo nghiệm phân bón NPK ( hỏi lại Hiền) trên cà phê kinh doanh tại huyện CưKuin, CưM’Gar và KrôngPăk, tỉnh Đăk Lăk (03 mô hình trình diễn).

–  Xây dựng mô hình canh tác hiệu quả cho cây cà phê tại tại huyện CưKuin, CưM’Gar, KrôngPăk và EaKar, tỉnh Đăk Lăk (04 mô hình trình diễn).

– Khảo nghiệm phân bón NPK Bình Điền trên cà phê kinh doanh tại tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông (04 mô hình trình diễn).