Nghiệm thu Dự án cấp tỉnh “Xây dựng vùng nguyên liệu lúa cạn đặc sản theo hướng hàng hóa tại Gia Lai”(20/06/2022)

                     ThS Nguyễn Bá Huy                                          Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây Hồ tiêu      Chiều ngày 09 tháng 06 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai (Sở KH&CN tỉnh Gia Lai) đã tổ chức nghiệm thu Dự án cấp tỉnh “Xây dựng vùng nguyên liệu lúa cạn đặc sản theo hướng hàng hóa tại Gia Lai”, do Trung tâm Nghiên cứu và…

Nghiệm thu Dự án “Sản xuất thử các giống cà phê vối chín muộn TR14, TR15 chất lượng cao tại các tỉnh Tây Nguyên”(27/05/2022)

Nguyễn Thị Thanh Mai, Nông Khánh Nương Bộ môn Cây Công nghiệp      Sáng ngày 19 tháng 5 năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức họp trực tuyến nghiệm thu Dự án “Sản xuất thử các giống cà phê vối chín muộn TR14, TR15 chất lượng cao tại các tỉnh Tây Nguyên”. Đây là dự án cấp Bộ do Viện Khoa học Kỹ…

Hội nghị tổng kết Khoa học công nghệ năm 2021(26/04/2022)

Phòng Kế hoạch Khoa học và Hợp tác Quốc tế      Ngày 18 tháng 4 năm 2022, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (Viện) đã tổ chức Hội nghị tổng kết Khoa học công nghệ năm 2021. Đây là chương trình được thực hiện định kỳ hàng năm, nhằm tổng kết và đánh giá các kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công…

Mai Thị Hạnh, Đỗ Văn Chung – Bộ môn Hệ thống Nông nghiệp      Sáng ngày 25 tháng 3 năm 2022, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên cùng với Tập đoàn ADAMA, Công ty Cổ phần Lion Agrevo; Công ty Pepsico Việt Nam; Công ty Yara Việt Nam đồng tổ chức Hội thảo: “Giải pháp canh tác khoai tây bền vững”. Hội thảo được tổ…

Đỗ Văn Chung, Bộ môn Hệ thống Nông nghiệp      Sáng ngày 08 tháng 4 năm 2022, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) tham dự Hội nghị trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025 do Ủy ban Nhân dân huyện Cư M’gar tổ chức. Tham dự Hội nghị tại…