Trả lời câu hỏi về việc cung cấp giống cà phê TRS1

Câu hỏi:

Ông Trịnh Xuân Long ở Đắk Song, Đắk Nông hỏi:

  • Giống TRS1 của Viện khi nào bán? Hiện nay và nhiều năm qua có nhiều cơ sở xung quanh Viện đã bán hạt giống gọi là TRS1, hạt giống này có phải mua từ Viện để cung cấp lại cho nông dân chúng tôi không?

Trả lời: TS. Trương Hồng

  • Giống TRS1 của Viện khi nào bán? Hiện nay và nhiều năm qua có nhiều cơ sở xung quanh Viện đã bán hạt giống gọi là TRS1, hạt giống này có phải mua từ Viện để cung cấp lại cho nông dân chúng tôi không?

Trả lời:

  • Theo dự kiến, đến giữa tháng 11 thì Viện (tại Đăk lăk) mới có hạt giống cà phê TRS1 để cung cấp cho nông dân.
  • Hiện nay, nhiều cơ sở xung quanh Viện đã bán hạt giống cà phê. Chúng tôi khẳng định 100 % hạt giống này không phải là hạt giống cà phê TRS1 cho năng suất và chất lượng hạt tốt đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận. Chỉ có Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên và các đơn vị trực thuộc Viện mới sản xuất được hạt giống lai đa dòng cà phê vối TRS1. Công nghệ sản xuất hạt giống TRS1 đòi hỏi nhiều khâu kỹ thuật cao mà người sản xuất bình thường không thể thực hiện được, ví dụ chọn dòng bố mẹ phù hợp, công nghệ tưới cách ly….
  • Hạt giống cà phê vối đa dòng do Viện và các đơn vị trực thuộc (3 đơn vị; 1 ở Đăk lăk, 1 ở Gia Lai và 1 ở Lâm Đồng). Hạt giống TRS1 của Viện được đóng gói theo quy cách, có logo của Viện và các thông tin khác đảm bảo theo quy định của pháp luật. Nếu gói hạt giống không có các thông tin trên thì chắc chắn không phải hạt giống của Viện.

Với các thông tin trên mong anh và quý bà con nông dân của 5 tỉnh Tây Nguyên lưu ý khi mua hạt giống cà phê vối lai đa dòng TRS1.

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài và sản xuất cà phê đạt hiệu quả, quý khách hàng và bà con nông dân nên mua hạt giống cà phê vối TRS1 đúng địa chỉ của Viện.

Tại Đăk lăk:

+ Trung tâm Ngiên cứu và Chuyển giao công nghệ cà phê Eakmat, 53 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Buôn Ma Thuột, Đăk lăk.

Điện thoại: 0262. 3832809 – 833022

Website bán hàng: www.ttek.com.vn

Tại Gia Lai:

+ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hồ tiêu, 322 Trường Chinh Thành phố Pleiku, Gia Lai.

ĐT: 0263. 3865119

Tại Lâm Đồng:

+ Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông lâm nghiệp Lâm Đồng, 3 Quang Trung, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Điện thoại: 0269. 6515239