Kết quả nghiên cứu bổ sung Saccharomyces.cerevisiae trong quá trình lên men hạt ca cao để nâng cao chất lượng sản phẩm